E-97

Основните предимства на вентилируемите систе ми Etem са енергоефективност, шумоизолация, пожароустойчивост, влагопропускливост. Те се постигат чрез принципа на естествената вентилация.

Вентилируемите системи Etem са разработени, за да позволяват сигурното монтиране на различни фасадни материали към строителната основа на сградата.