АСМ Монтана

Населено място

  • гр. Монтана

Изпълнител:

  • Чех – пласт

Невероятно сложно изпълнение на форми. Вентилируемата фасада e изпълнена с ETALBOND на ETEM по разработена нова уникална технология за огънатия участък.

Галерия